Chứng Nhận

Chứng Nhận Phân Tích (Certificate of Analysis, COA)

Tài liệu bao gồm thông tin chi tiết của nhà sản xuất, thông tin sản phẩm và kết quả xét nghiệm nguyên liệu thô nhằm chứng nhận chất lượng và độ tinh khiết cao của sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật này.

Bảng Chỉ Dẫn An Toàn Hóa Chất (Material Safety Data Sheet, MSDS)

MSDS chứa thông tin về các mối nguy hiểm tiềm ẩn và phương pháp xử lý đúng cách các sản phẩm hóa học. Cùng với đó, bảng chỉ dẫn cũng bao gồm các thông tin về cách sử dụng, bảo quản, cách xử lý, và các quy trình khẩn cấp liên quan tới các mối nguy hiểm của nguyên liệu này, đảm bảo sự an toàn của quý vị.

Bảng Thông Số Kỹ Thuật

Tại đây quý vị có thể tìm thấy thông tin đặc biệt về nguyên liệu thô như hình dạng, bộ phận được sử dụng của cây trồng, tỉ lệ chiết xuất, yếu tố làm tan, và các điều kiện bảo quản.

Quy Trình Sản Xuất

Mỗi bước sản xuất nguyên liệu thô được liệt kê trong tài liệu này cho phép khách hàng của chúng tôi hiểu được quy trình đặc biệt mà chúng tôi sử dụng để sản xuất nguyên liệu thô của mình.

Chứng Nhận Lưu Hành Tự Do

Chứng nhận này cho thấy sản phẩm có thể được lưu hành tự do trong nước và được phê duyệt để xuất khẩu. Chứng nhận bao gồm các thông tin về sản phẩm và nhà sản xuất, được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ cấp.

Chứng Nhận Nguồn Gốc

Đây là chứng nhận nguồn gốc sản phẩm, xác nhận sản phẩm được làm từ nguyên liệu tại địa phương và được sản xuất tại Thái Lan.

Chứng Nhận Xuất Xứ Mẫu D

Chứng nhận này được cấp cho hàng hóa đủ điều kiện hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi theo chương trình Thuế Ưu Đãi Có Hiệu Lực Chung (Common Effective Preferential Tariff, CEPT) cho các nước ASEAN bao gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Lào and Cam-pu-chia.

Chứng Nhận Xuất Xứ Mẫu E

Chứng nhận này được cấp cho hàng hóa đủ điều kiện hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp Định Thương Mại Hàng Hóa ASEAN-Trung Quốc (ASEAN-China FTA).

Giấy Kiểm Dịch Thực Vật

Với chứng nhận này chúng tôi có thể xác nhận rằng các nguyên liệu thô của mình đã đáp ứng được các yêu cầu nhập khẩu về kiểm dịch thực vật theo quy định. Tài liệu này được Bộ Nông Nghiệp Thái Lan cấp.

Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao (High Performance Liquid Chromatography, HPLC)

Đây là báo cáo thể hiện xét nghiệm các hợp chất hoạt tính trong nguyên liệu thô bằng phương pháp Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao (HPLC) đặc hiệu. Điều này cho phép chúng tôi nhận thấy tiềm năng của mỗi loại thảo mộc và khi đó chúng tôi có thể quản lý hoạt động kiểm soát chất lượng thích hợp nhằm đảm bảo các nguyên liệu có chất lượng tốt nhất.

Báo Cáo Xét Nghiệm của SGS

Báo cáo này được SGS Thailand Limited chứng nhận để chứng minh nguyên liệu thô đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cho xuất khẩu. Khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện xét nghiệm này và chúng tôi sẽ hỗ trợ bất kỳ nhu cầu nào về dịch vụ xét nghiệm tại địa phương.

Khách hàng có thể đòi hỏi những chứng nhận này từ chúng tôi để giúp họ đạt được nhiều lợi ích hơn và hoàn thành tất cả các quy trình nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, quý vị cũng có thể thông báo cho chúng tôi ngay nếu quý vị yêu cầu bất kỳ tài liệu cụ thể nào cho quá trình nhập khẩu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ và đáp ứng mọi nhu cầu có thể của quý vị.